e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81
ELI EDI EMI
16.05.2018. Nova verzija
EMI više ne sadrži modul Komercijalisti. Komercijalisti sada isključivo koriste AMI (native androiad aplikacija) koju mogu instalirati sa Google Play (AMI eLine).
footer