eLine Pumpe

Pumpe je dodani modul za rad benzinskih pumpi sa preuzimanjem točenja goriva sa pištolja. Trenutno podržavamo Delta Petrol i Čaljkušić sisteme. Kod preuzimanja goriva automatski se računa i taksa na gorivo. Osnovni program također sadrži i dodatne izvještaje za pumpe.