e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | web dizajn | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.65
ELI EDI EMI
21.09.2017. Nova verzija
Import Faktura (KIF) iz Excel-a u Glavnu Knjigu. Obračun Ulazno/Izlaznog PDV-a. Obračun kamata (Beta).
footer