eLine Touch

Touch je dodatni modul za PC kase koji radi u restoranskom (touch) načinu rada. Touch omogućuje postavljanje slika za proizvode, postavljanje najčešće korištenih artikala, kao i izdavanje narudžbi i računa po stolovima. U fazi pripreme moguće je cijepanje računa po bilo kojem kriteriju.