Kontakt

e-Line d.o.o. Sarajevo,
Dejzina Bikića 4b, Sarajevo
Radno vrijeme: Pon-Pet 08:30-17:00 h
Tel:  +387 33 274 320
Tel:  +387 33 274 321
Tel:  +387 33 274 322
Tel:  +387 33 243 570
Info: info@eline.ba

Administrativne informacije:

JIB: 4200419860003

PIB:   200419860003

Kantonalni Sud Sarajevo UF/I-109/02

Transakcijski računi:

338-320-22661702-69 UniCredit Bank DD Sarajevo

161-000-00314300-48 Raiffeisen Bank DD Sarajevo


Poštovani kupci,

Ako želite više informacija o programu ili želite kupiti program, molimo Vas da kontaktirate vašeg lokalnog distributera:


Tuzlanski, Posavski kanton
i Brčko distrikt

FinTech d.o.o. Žrtava genocida u Srebrenici bb,
75260 Kalesija

Hercegovačko-neretvanski,
Zapadnohercegovački i Kanton 10

SD BP SOFT
Leopolda Mandića bb
88320 Ljubuški

Zeničko-dobojski kanton


ASCOM d.o.o.,
Poslovna zona Bukva 6,
74260 Tešanj

Unsko-sanski kanton


TARDI d.o.o.
Kasima Ćehajića 15,
77000 Bihać

Teritorija cijele BiH


e-Line d.o.o.
Dejzina Bikića 4b,
71000 Sarajevo