eLine EDI

eLine Desktop Interface.

Line.Sys je sada EDI

Nakon mnogo godina rada na Line.Sys programu, firma e-Line d.o.o. odlučila se za izradu sljedeće generacije poslovne aplikacije. Ovu priliku smo iskoristili kako bi od početka i u samoj arhitekturi aplikacije izmjenili temeljne postavke, u cilju poboljšanja. Pored ovih temeljnih izmjena, naš stučni tim je iskoristio šansu da dalje unaprijedi već dokazan poslovni sistem i da iskoristi najsavremenije tehnologije razvoja poslovnih aplikacija. Jednom rječju, ovo je Line.Sys 2 koje se sada zove EDI.

Cache - OffLine - Pivot

Pošto EDI podržava i offline način rada, svi značajni šifrarnici se snimaju (cache) na vaš računar, tako da dok ste u online načinu rada, program će se izvršavati puno brže. U slučaju gubitka Internet konekcije, moći ćete nastaviti sa raadom u ključnim funkcijama sistema, kao što su izdavanje računa, PC kasa, unos naloga glavne knjige i slično. U ovom načinu rada ćete moći raditi do 3 dana. U ovom roku biste morali omogućiti Internet konekciju kako bi se podaci uskladili sa Vašom bazom podataka na Cloud serveru. Pored ovoga, nova snaga EDI aplikacije je u statistici, korištenjem pivot tablica koje predstavljaju vrlo snažan alat za pretragu i analizu poslovanja.

Kompatibilnost sa starim Line.Sys programom

Kod dizajniranja nove EDI aplikacije, naš tim je vodio računa o postojećim korisnicima tako da se već poznate funkcije sistema nalaze na istom mjestu kao i u Line.Sys aplikaciji. Također smo iskoristili šansu da pojednostavimo određene procedure, da unaprijedimo korisničko sučelje i da Vam omogućimo personalizaciju Vašeg sistema u najvećoj mogućoj mjeri.

Minimalni zahtjevi

Windows 8.1. 64-bit, 4 GM RAM, 1 GB HDD