eLine Nekretnine

Modul Nekretnine služi za vođenje izdavanja poslovnih prostora vašim zakupcima. Modul sadži definiranje ugovora sa zakupcima sa cijenama i uslovima za poslovne prostore, kao i izradu mjesečnih faktura.