e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81
16.05.2018. Nova verzija
EMI više ne sadrži modul Komercijalisti. Komercijalisti sada isključivo koriste AMI (native androiad aplikacija) koju mogu instalirati sa Google Play (AMI eLine).
12.04.2018. Nova verzija
AMI: Posjete, zadaci, korespondencija, zabilješke. EDI: Import narudžbi dobavljača excel po kataloškom broju.
06.03.2018. Nova verzija
EDI: Kreiranje narudžbi dobavljačima od ugovora. Unos više stavki na fakturama i predračunima.
17.01.2018. Nova verzija
EDI: U kontnom planu je sada moguće definirati raspored iznosa po Obr. Jednicima. Dorađene uplate kredita na PC kasi. Opcija knjiženja AVR u glavnu knjigu. Novi izvještaj Bilans Kupaca.
19.12.2017. Nova verzija
EDI: Partneri prošireni novim poljima za Matičnu Evidenciju. Ugovori o Djelu prošireni novim poljima za Matičnu Evidenciju. eBanking Virmani za ProCredit banku.
27.11.2017. EMI
Korisnici koji su EMI koristili na https://www.eline.ba/emi trebaju promjeniti adresu na https://www4.eline.ba/emi
21.09.2017. Nova verzija
Import Faktura (KIF) iz Excel-a u Glavnu Knjigu. Obračun Ulazno/Izlaznog PDV-a. Obračun kamata (Beta).
26.05.2017. Nova verzija
EDI: Izmjene Pravilnika o načinu uplate doprinosa i Pravilnika Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na promjene izgleda obrazaca: Obrazac 2001 i Obrazac 2001-A, kao i MIP obrasca.
footer