e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | web dizajn | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.65
21.09.2017. Nova verzija
Import Faktura (KIF) iz Excel-a u Glavnu Knjigu. Obračun Ulazno/Izlaznog PDV-a. Obračun kamata (Beta).
26.05.2017. Nova verzija
EDI: Izmjene Pravilnika o načinu uplate doprinosa i Pravilnika Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na promjene izgleda obrazaca: Obrazac 2001 i Obrazac 2001-A, kao i MIP obrasca.
02.02.2017. Nova verzija
EDI: Ugovori o djelu AUG i ASD elektronski.
footer