e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | web dizajn | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.75
17.01.2018. Nova verzija
EDI: U kontnom planu je sada moguće definirati raspored iznosa po Obr. Jednicima. Dorađene uplate kredita na PC kasi. Opcija knjiženja AVR u glavnu knjigu. Novi izvještaj Bilans Kupaca.
31.12.2017. Nova Godina
Želimo vam sretnu i uspješnu 2018. godinu. Koristimo priliku da napomenemo da u ličnim/osobnim postavkama promijenite tekuću godinu u 2018.
19.12.2017. Nova verzija
EDI: Partneri prošireni novim poljima za Matičnu Evidenciju. Ugovori o Djelu prošireni novim poljima za Matičnu Evidenciju. eBanking Virmani za ProCredit banku.
27.11.2017. EMI
Korisnici koji su EMI koristili na https://www.eline.ba/emi trebaju promjeniti adresu na https://www4.eline.ba/emi
21.09.2017. Nova verzija
Import Faktura (KIF) iz Excel-a u Glavnu Knjigu. Obračun Ulazno/Izlaznog PDV-a. Obračun kamata (Beta).
26.05.2017. Nova verzija
EDI: Izmjene Pravilnika o načinu uplate doprinosa i Pravilnika Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na promjene izgleda obrazaca: Obrazac 2001 i Obrazac 2001-A, kao i MIP obrasca.
02.02.2017. Nova verzija
EDI: Ugovori o djelu AUG i ASD elektronski.
footer