e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81
e-Line d.o.o. Sarajevo
Dejzina Bikića 4B
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 274 320
Tel: +387 33 274 321
Tel: +387 33 243 570
Fax: +387 33 274 322
http://www.eline.ba
info@eline.ba
RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:30-17:00 h
PDV ID: 200419860003
Kantonalni Sud Sarajevo UF/I-109/02
Transakcijski računi:
338-320-22661702-69 UniCredit Bank DD Sarajevo
161-000-00314300-48 Raiffeisen Bank DD Sarajevo
eLine
footer