Kalkulator Vaše Licence


*FIN predstavlja glavnu knjigu, saldokonti kupaca i dobavljača, blagajna, KUF, KIF, PDV prijava, Stalna sredstva, obračun plata, fakture usluga i alati


*RM Ulazne kalkulacije, ponude, predračuni, fakture, inventure, nivelacije, prijenosnice, radni nalozi servisiranja, radni nalozi u proizvodnji ...


*Pumpe podrška za Delta Petrol*Broj Korisnika koji mogu raditi istovremeno

*AMI je native android aplikacija za komercijaliste ali i za prijem i otpremu robe iz magacina


0,00KM

*Cijena bez PDV


Za dodatne informacije kontaktirajte nas tako što popunite slijedeća polja:

Invalid value
Invalid value
Invalid value
Invalid value
Captcha image
 
Pošalji