e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81
eLine Cloud
Nakon dugogodišnjeg iskustva i preko 400 korisnika programa Line.Sys, e-Line stručni tim je započeo sa izradom sljedeće generacije poslovnog softvera. Ovaj novi poslovni sistem ja sada baziran na Cloud arhitekturi i između ostalog sadrži tri osnovne aplikacije: EDI, ELI i EMI.
Vaša BAZA podataka
...je sada na našem cloud serveru. Mi vodimo računa o Vašim podacima, backupu, optimizaciji, zaštiti i ažuriranju podataka na najnoviju verziju programa. Više NIKADA nećete imati potrebu da kupujete skupe server mašine, da ih održavate, ulažete u upgrade i da nabavljate skupe Windows Server operativne sisteme, SQL Server baze podataka, antivirusnu zaštitu itd. Mi vodimo brigu o vašoj bazi podataka i uvijek ćemo imati najnovije tehnologije na raspolaganju. Podaci su zaštićni najnovijim tehnologijama zaštite, a pristup je osiguran korištenjem SSL tehnologije sa GoDaddy(TM) cetifikatima, IPS kao i eLine Shield(TM) tehnologijom.
Ostale Usluge
e-Line d.o.o. će uskoro nuditi i ostale dodatne usluge kupcima, kao što su Web Shop, Web veleprodaja, kasa za apoteke, kasa za benzinske pumpe, module graditeljstva, modul iznajmljivanja poslovnih prostora, modul za hotel, modul za servise vozila, Mall, Partner network, modul reklamiranja, mobilni shop itd.
Line.Sys vs. EDI: Šta novo nudi EDI/ELI/EMI u usporedbi sa postojećim Line.Sys programom? Ili 10 razloga za prelazak.
  1. Prva značajna izmjena u samom dizajnu baze podataka je da se više ne odvajaju poslovne godine. Kada dođe nova poslovna godina, Vi jednostavno nastavljate odmah raditi, bez potrebe za otvaranjem nove poslovne godine, bez potrebe za prijenosom početnih stanja, šifrarnika itd. Svi problemi koji su se javljali u vezi sa otvaranjem novih poslovnih godina, više ne postoje. Također, za značajnije analize, sve vaše poslovne godine su sada u jednoj bazi i na jednostavan način možete doći do analitike koja vas zanima. PC kasa također jednostavno samo nastavlja raditi 1. januara sljedeće godine. Gledajte kartice kupaca i dobavljača, ili čak artikla vraćajući se u prošlost koliko god to želite.
  2. Druga značajna promjena ogleda se u izgledu prozora. Sada korisnik može samostalno podešavati veličinu prozora, prikaz kolona, raspored kolona, lokaciju prozora itd. Ako npr. u cjenovniku samo prikažete kolone Šifra, Naziv, MPC i filtrirate samo jednu grupu, na opciji Print ćete dobiti upravo to isto. Program također nudi i snimanje prozora, pregleda itd. Ova opcija omogućava korisniku da izgled programa prilagodi svojim potrebama.
  3. Treća značajna promjena se desila u obračunu plaća. Plaće sada uključuju i obračun za RS. Pored toga, plaće nisu više ograničene brojem osnovica i brojem dodataka, pošto sada postoje šifrarnici osnovica i dodataka. Program podržava i poslovnice u suprotnim entitetima. Kreiranje virmana sada sadrži sve obaveze proistekle iz plaća i ugovora o djelu, a modul virmana sada sadrži sve značajne exporte za e-Banking, kao i export u e-Export prema Unicredit banci.
  4. Četvrta značajna promjena nastala je kod knjiženja podataka u glavnu knjigu. Unos sada sadrži nekoliko novih opcija koje olakšavaju unos, kao što su: unos podataka po ŠEMI knjiženja, unaprijeđeni unos podataka BLAGAJNE, kao i cijela procedura zatvaranja računa kupaca i dobavljača i to hronološki i po dokumentu. Sada je moguće uraditi i elektronski Import IZVODA direktno u sistem.
  5. Peta značajna promjena je da je sada PC kasa unutar glavne EDI aplikacije. Sa PC kasom je sada znatno lakše raditi i zbog online načina rada, izdati računi se odmah nalaze i u glavnoj EDI aplikaciji, tako da nema potrebe za razmjenom podataka (osim u offline načinu rada).
  6. Šesta značajna promjena su opcije unutar PRO licence. Ova licenca omogućuje pristup Statistici/OLAP analizama koje su sada bazirane na pivot tablicama koje kreirate sami. Plaće u PRO verziji sadrže i kadrovsku evidenciju koja je također zasnovana na korištenju pivot tablica. Postoje i dodatni izvještaji i analize kao što su analiza rizika, godišnji obrasci kao i direktni print izvještaja bilans stanja i uspjeha.
  7. Sedma značajna promjena je uvođenje ELI i EMI aplikacija, koje omogućavaju rad u programu bez instalacija, i to ELI na desktop računarima, a EMI na mobitelima i tabletima. Koristite sistem gdje god se nalazili, potreban vam je samo pristup Internetu.
  8. Osma značajna promjena je uvođenje Document Centra, koji omogućava elektronsko arhiviranje vaših skeniranih dokumenata u sistem, koji se vežu za određene dokumente u sistemu. Tako npr. uz ulaznu kalkulaciju možete imati skenirane račune dobavljača i zavisnih troškova.
  9. Deveta značajna promjena je u definiranju skladišta, sada su odvojene definicije za trgovačku robu i vlastite proizvode. Također sada se u svakom skladištu definiraju postavke za printanje i knjiženje svih ulazno/izlaznih dokumenata vezanih za to skladište.
  10. Deseta značajna promjena je uvođenje novih vrsta dokumenata kao što je finansijski KO, robni KO, cesija, kompenzacija, zbirni računi itd., koji će znatno olakšati rad u sistemu.
Deseti razlog nije i posljednji, probajte demo verziju programa odmah na:https://www.eline.ba.
Internet
Pošto je kompletan sistem baziran na pristupu informacijama putem Interneta, moguće je da kod kupaca postoji bojazan zbog mogućeg prekida komunikacije putem Interneta. Sa strane Clouda, e-Line d.o.o. će osigurati 24 satni, brzi i siguran pristup informacijama. Ako se pak kod Vas desi privremeni prekid, sistem EDI nudi offline način rada za ključne funkcije sistema, kao što su izdavanje faktura, izdavanje računa na PC kasi, unos naloga u glavnu knjigu, a e-Line d.o.o. će, ovisno o potrebama na terenu, dodatno omogućiti offline način rada i za druge funkcije sistema. Kada ponovo uspostavite vezu, sistem će automatski uskladiti informacije na Cloudu. Također, za firme koje misle da sebi ne mogu priuštiti prekid komunikacije, moguće je da vrlo povoljno uvedu dvije konekcije u svoju firmu i uređajem „load balancer“ spoje svoju lokalnu mrežu preko dva Internet providera. Postoji i treća opcija privremenog povezivanja na Internet putem mobilnih telefona, koristeći opciju „thetering“.
footer