e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81
EMI
eLine Mobile Interface.
EMI je uvijek sa Vama
EMI je mobilna Web aplikacija koja je uvijek sa Vama. Ona se kao i ELI ne mora instalirati na Vaš mobitel; potrebno je samo da imate Web browser na vašem mobitelu i Internet pristup putem Wireless mreže ili putem mobilnog Interneta kod vašeg telekom operatera.
EMI je funkcionalno podijeljen na tri dijela:
  • Menadžeri: Kupci, dobavljači, stanje računa, dospjela potraživanja, dospjele obaveze
  • Komercijalisti: Stanje skladišta, cjenovnici, artikli, analiza prodaje, izrada predračuna
  • Zaposleni: Inventura
Definiranjem korisničkih prava (koja su uveliko unaprijeđena) Vi određujete kojim dijelovima sistema i aplikacijama koji korisnik može pristupiti i to na nekoliko načina (bez prava, samo čitanje, samo dodavanje, dodavanje i izmjena, dodavanje i izmjena i brisanje)
Pročitajte više o eLine Cloud.
footer