e-Line d.o.o. Sarajevo | Finansijski softver | robno materijalno poslovanje | finansijsko poslovanje | POS kasa | podrška za fiskalne sisteme | program za finansijsko knjigovodstvo

 1.7.12.81

Poštovani kupci,

Ako želite više informacija o programu ili želite kupiti program, molimo Vas da kontaktirate vašeg lokalnog distributera:

Tuzlanski kanton:
FinTech d.o.o.
Žrtava genocida u Srebrenici bb, 75260 Kalesija
Tel:+387 35 631 111
info@fintech.ba
www.fintech.ba

Hercegovačko-neretvanski, Zapadnohercegovački i Kanton 10:
SD BP SOFT Ljubuški
Tel: +387 63 911 117
mladen.bunoza@tel.net.ba

BiroPro d.o.o. Ljubuški
Tel: +387 63 363 245
biropro@tel.net.ba

Zeničko-dobojski kanton:
ASCOM d.o.o. Tešanj
Put Izudina Alićehajića 167, Tešanj
Tel: +387 32 655 855
ascom@bih.net.ba
www.ascom.ba

Unsko-sanski kanton:
TARDI d.o.o. Bihać
Kasima Ćehajića 15, Bihać
Tel: +387 62 949 199
tardibihac@gmail.com

Kanton Sarajevo i svi ostali kantoni:
e-Line d.o.o. Sarajevo
Dejzina Bikića 4b, Sarajevo
Tel: +387 33 274 320
Tel: +387 33 274 321
Tel: +387 33 243 570
Fax: +387 33 274 322
info@eline.ba

footer